THƯ VIỆN ẢNH

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN
Địa chỉ: Âp Ba Núi - Xã Bình An - Huyện Kiên Lương - T.Kiên Giang
Điện thoại: +84 -077  3695 678  - Fax: +84 - 0773 695 007 

Email:
tcnvtglx@gmail.com - Website:www.tglx.edu.vn 

Bộ phận Tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm.
Điện thoại : 0773 695 678 - 0773 695 077

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Nội dung liên hệ: *
 

Copyright Trường Trung Cấp nghề Vùng Tứ Giác Long Xuyên
Ấp Ba Núi - Xã Bình Anh - Huyện Kiên Lương
Điện thoại: 0773 695 678 -  0773 695 007
Fax: 0773 695 007
Thiet ke www.hiepnhat.vn