Tuyển sinh thi giấy phép lái xe Môtô 2 bánh hạng A1 – Ôtô hạng B2

Đối với giấy phép lái xe Mô tô hạng A1:

 1. Yêu cầu đối với thí sinh:
  • Độ tuổi: Tùy theo quy định của địa phương, thường là từ 18 trở lên.
  • Sức khỏe: Cần có giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe mô tô.
 2. Hồ sơ đăng ký:
  • CMND hoặc chứng minh nhân dân.
  • Hình ảnh 3×4.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
 3. Học lý thuyết và thực hành:
  • Học lý thuyết về luật giao thông và kiến thức về lái xe mô tô.
  • Thực hành lái xe mô tô trên sân tập.
 4. Kỳ thi:
  • Kỳ thi gồm cả phần lý thuyết và thực hành.
  • Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được giấy phép lái xe mô tô hạng A1 nếu đạt yêu cầu.

Đối với giấy phép lái xe Ô tô hạng B2:

 1. Yêu cầu đối với thí sinh:
  • Độ tuổi: Thường là từ 18 trở lên.
  • Sức khỏe: Cần có giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện lái xe ô tô.
 2. Hồ sơ đăng ký:
  • CMND hoặc chứng minh nhân dân.
  • Hình ảnh 3×4.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
 3. Học lý thuyết và thực hành:
  • Học lý thuyết về luật giao thông và kiến thức về lái xe ô tô.
  • Thực hành lái xe ô tô trên đường thực tế.
 4. Kỳ thi:
  • Kỳ thi gồm cả phần lý thuyết và thực hành.
  • Nếu đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Lưu ý: Thông tin chi tiết và quy trình có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý giao thông địa phương. Đề xuất liên hệ với Trung tâm đào tạo lái xe hoặc Cục Cảnh sát giao thông địa phương để có thông tin cụ thể và cập nhật.